De nieuwe tentoonstelling “Het Rijk der 1000 eilanden” is de tweede vaste tentoonstelling die Todd van Hulzen Design heeft gemaakt voor Museum Broekerveiling. Dit veilinghuis uit de negentiende eeuw, met zijn nieuwe bezoekerscentrum, is de zetel van de agrarische geschiedenis in de regio. Het is de oudste communitaire groenteveiling van  Nederland en de enige nog bestaande ‘doorvaart’-veiling ter wereld. De omgeving van het veilinghuis, zelf in het water op palen gebouwd, is een overblijfsel van een oorspronkelijk zeer uitgestrekt gebied van kleine opgebaggerde tuinderseilanden die bewerkt werden voor kleinschalige landbouwproductie.

In deze tentoonstelling, gemaakt met Studio Louter (concept, productie, multimedia), hebben we een interactief, geanimeerd landschap ontworpen met behulp van projecties, glas, LED-verlichting en computeranimaties. De tentoonstelling illustreert de geschiedenis van het gebied in microkosmos, dat wil zeggen, kleine tafereeltjes van het dagelijks leven in het Rijk der 1000 eilanden. Naast het centrale element hebben we ook een aantal grote grafische displays. Traditionele objecten worden ook tentoongesteld.

Dit is fase 2 van een 3-fasenproject, waarvan de laatste fase eind juni plaats vindt elders in het museum.