Ga naar het licht! Nationaal Archief

We vinden de lichtproeven die we hebben gedaan voor de openingstentoonstelling in het Nationaal Archief in Den Haag super tof. Slechts enkele gekleurde LED’s, een aantal kleine kartonnen dozen en een camera zijn voldoende om een enorme sfeer te creëren.
We hebben ook een aantal computergegenereerde studies gemaakt van verschillende soorten mogelijke stapelobligaties. Kijk maar. We vinden het wel spannend. De tentoonstelling “Het Geheugenpaleis” zal in het najaar van 2013 worden geopend.