5. Archiefmateriaal van architect Hendrik de Keyser

bray002arch01_01_tpg

TODD VAN HULZEN DEELT SCANS AND BESTANDEN UIT EIGEN ARCHIEF

Voor ons huidige project voor het Amsterdam Light Festival herbouwen we – in zekere zin- één van de verdwenen renaissance klokkentorens van Hendrick de Keyser: de Haringpakkerstoren. Een van de grondbeginselen van het project is de wetenschap dat De Keyser ondergewaardeerd is en dat hij het verdient om in de schijnwerpers, als het ware, te worden geplaatst. Desalniettemin is er een behoorlijke hoeveelheid archiefmateriaal beschikbaar over zijn werk, hetzij in de beeldbank in het Stadsarchief Amsterdam (Beeldbank Stadsarchief) of in andere archieven in heel Europa. We hebben gedetailleerde bouwplannen en schilderijen uit verschillende tijdperken en biografische informatie over De Keyser zelf gevonden. Hier is een aantal afbeeldingen uit die verzameling.

Maar het onderwerp van deze post gaat over de verzameling afbeeldingen van Salomon de Bray’s Architectura Moderna, die de ontwerpen illustreert van De Keyser’s werk in Amsterdam als een voorbeeld van een “moderne” bouwstijl. Het is interessant om te zien dat slechts 20 jaar na De Keyser de architecturale winden in een geheel nieuwe richting waaiden. Toen ging de Noordelijke Renaissance over in Holland Classicisme aan de hand van Jacob, Campen, Pieter Post en Daniël Stalpaert.