Animatie van de oude Haarlemmerpoort

Kennelijk is er grote belangstelling voor visualisaties van verdwenen ‘cityscapes’ en monumenten, in dit geval vroegmoderne buurten van Amsterdam. Mijn recentelijke posts op twitter met animaties van de oude Haarlemmerpoort en de oude havenfront zijn goede voorbeelden. Erg veel onverwachte aandacht. En daar ben ik blij om. Mijn held, architect Hendrik de Keyser, moet onder de aandacht blijven van een breder publiek.

Bij de zogenaamd 3e uitleg van Amsterdam rond 1610 werden de stadsmuren in een klap een hele kilometer naar het westen verplaatst. De oude middeleeuwse Haarlemmerpoort op de oude Singel werd afgebroken en een nieuwe poort, ontworpen door stadsbouwmeester en laat-renaissance duizendpoot Hendrick de Keyser, verrees op het nieuw aangelegde Haarlemmerplein. Amsterdam werd rijk. Zij wilde dat laten zien, en voor die tijd was deze nieuwe poort een voorname bouwsel. Twee generaties later zou het al misschien als ouderwets en naïef bestempeld worden. Desondanks bleef hij nog in functie tot na de Napoleontische tijd wanneer stenen stadsmuren overal in Nederland afbrokkelden vanwege geplunderde stadskisten en verminderde effectiviteit ten opzichte van nieuwe wijzen van oorlogsvoering. Uiteindelijk werd hij afgebroken in 1837 en vervangen door de nieuwe Willemspoort, die vandaag nog staat.

Torens in het landschap en in de stad zijn een terugkerende thema in mijn werk. Ik vind het fijn om modellen na te bouwen van verdwenen torens om hun aanwezigheid binnen een bepaald aanzicht of een buurt te onderzoeken. ‘Landmarks’ zijn van een bijna existentiële belang voor mensen: ze geven orde in de chaos, richting en voldoening bij aankomst. Torens vertellen ook een verhaal van trots en bouwlust. Stadspoorten vervullen deze functie ook. Ik kijk dus verder dan hun louter functionele belang. Ik wil ook hun symbolische belang ervaren. Stadspoorten zijn een herhalend element in mijn dromen. En fraaie torens zie ik graag in schilderijen terugen, van Veronese tot de Chirico. Passage. Aankomst. Transitie. Verankering.