Koninklijke opening in Rotterdam

Bij de opening van ons meest recentelijke grote project, “Gek op Geld” in het Belasting en Douanemuseum kregen wij een hele bijzondere eregast: Hare Majesteit Koningin Máxima. Ik, Todd, heb enkele minuten lang met onze koningin mogen praten over het ontwerp van de tentoonstelling en over welke middelen het beste zijn om de belangstelling van kinderen te wekken. “Kinderen houden niet van te veel lezen, kan ik U vertellen.” En daar zijn we het 100% mee eens.

Koningin Máxima is sinds 2010 erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor het belang van financiële educatie en het verstandig omgaan met geld, met name voor kinderen en jongeren. Koningin Máxima treedt op als speciaal adviseur voor het platform en spreekt met belanghebbenden over de manier waarop financiële bewustwording en zelfredzaamheid kunnen worden vergroot. 

Koningin Máxima krijgt na de opening een rondleiding langs enkele bijzondere geldsoorten uit de Nationale Numismatische Collectie van De Nederlandsche Bank. Deze geven inzicht in het ontstaan en gebruik van betaalmiddelen door de eeuwen heen. Zo zijn er naast zeldzaam munt- en papiergeld, ook betaalmiddelen te zien als zout, schelpen en stenen. Verder wordt in de tentoonstelling stilgestaan bij de effecten van geld op mensen. Aansluitend heeft Koningin Máxima rondetafelgesprekken over diverse thema’s waar het museum zich mee bezighoudt, waaronder financiële educatie.