Joh. Enschedé in het Noord-Hollands Archief, Haarlem

In oktober 2018 hebben we een post geschreven over onze samenwerken met het Noord-Hollands Archief in Haarlem. We maakten een ‘bid book’, oftewel een presentatie voor een subsidiabel concept. Inmiddels vele maanden later kunnen we melden dat we nu al flink gevorderd zijn met het ontwerp en de productie van de tentoonstelling “Joh. Enschede en Zonen: drukker van waarde.”  

Tussen de Gotische gewelven, beuken en schepen van de Janskerk in Haarlem hebben wij een nieuwe tentoonstelling gevisualiseerd over het werk van de befaamde Haarlemse drukkerij, Joh. Enschede en Zonen. Hier beleeft de bezoeker straks een wereld van kleine schoonheden in de vorm van geldbiljetten, postzegels, vignetten, waardepapieren, gesneden letters, en prachtige lettertypen. Daarnaast ontdekken wij bijzondere ontwerpen voor biljetten afkomstig van kunstenaars zoals M.C. Escher en Robert “Ootje” Oxenaar. Tussen de opstellingen in vitrines, of soms zelfs zwevend daarboven, zien we vrije installaties bedacht door Todd van Hulzen en Studio Louter die de verschillende thema’s uitbeelden op overdrachtelijke wijze. 

De grootste blikvanger wordt onze bewerking van de bestaande Gotische vensterpartijen. Het licht door deze hoge spitsbogen moet behoorlijk teruggedrongen worden om aan archiefkundige eisen te kunnen voldoen. Met Anna Nogaré van Studio Louter creëren wij een moderne vertolking van gebrandschilderde glas van haast 11 meter hoog. 

Geplande opening half November 2019.